Landsretten i Viborg

opdateret: 11. september 2009

Landsretten har afsagt dom den 10. september 2009.

 

Landsrettens begrundelse og resultat - uddrag heraf.

 

Vedr. det litauiske firma: Efter en samlet vurdering af disse momenter, og da det efter karakteren af det arbejde, der skulle udføres, ikke kan tillægges vægt, at arbejdet skulle udføres på planteskolens ejendom, og at planteskolens ledelse angav, hvad der skulle udføres og de overordnede retningslijer herfor,  findes planteskolen at have løftet sin bevisbyrde for, at arbejde er udført i entreprise.

 

Vedr. det engelse firma: På baggrund af det der er anført, burde det have stået planteskolen klart, at kontraktsforholdet mellem planteskolen og Adrian Thomas reelt vedrørte arbejdsudleje. Planteskolen har herefter ikke godtgjort, at den ikke har udvist forsømmelighed i forbindelse med undladelse af at opfylde pligten til at indeholde A-skat, arbejdsmarkeds- og SP-bidrag, jf. kildeskattelovens § 69, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, nu stk. 3 og den dagældende bestemmelse i ATP-lovens § 17 f, stk. 1.

 

 

Download hele dokumentet som PDF