Pressemeddelelse 1. juli 2009

opdateret: 11. september 2009

SKAT løber fra aftale og afkræver midtjysk planteskole 1,6 mio. kr. i skat for udenlandsk arbejdskraft

 

Aarestrup, 1. juli 2009

 

En af Midt- og Vestjyllands største planteskoler, Aarestup Planteskole øst for Karup, er kommet i klemme i en grotesk sag om udenlandsk arbejdskraft. Sagen, der omfatter et erstatningskrav på 1,6 mio. kr. mod det danske skattevæsen, har netop været behandlet i landsretten, og det forventes, at der falder dom i sagen den 10. august. Domsafsigelsen er blevet udsat til den 10. september 2009.

Aarestup Planteskole har siden 2001 - ligesom en række andre danske planteskoler - brugt udenlandske firmaer til at hjælpe i kortere perioder, f.eks. med ompantning af planter og andet sæsonbetinget arbejde.

Efter anbefaling fra andre danske planteskoler indgik Aarestup Planteskole for otte år siden en aftale med et engelsk firma, der i forvejen var etableret på det danske marked. Senere blev der indgået en tilsvarende aftale med et litauisk firma, og i 2004 godkendte SKAT aftalen med det litauiske firma.

På den baggrund havde Aarestup Planteskole ingen betænkeligheder ved at fortsætte samarbejdet med litauerne.

Derfor kom det som et chok, da SKAT i Viborg - stik imod alle tidligere løfter og aftaler - pludselig krævede 30 procent skat på den udenlandske arbejdskraft.

I modsætning til andre danske planteskoler i andre skatteregioner ville SKAT ikke anerkende, at man havde indgået aftale med et firma, men derimod direkte med de litauiske medarbejdere, og derfor opkrævede SKAT 1,6 mio. kr. i såkaldt arbejdsudlejeskat.

- Vi betragter det som chikane, konkurrenceforvridning og grov forskelsbehandling. For det første var det hele på forhånd aftalt med SKAT, og dernæst må vi konstatere, at vi - i modsætning til andre danske planteskoler i præcis samme situation - pålægges 30 procent ekstra omkostninger på det samme stykke arbejde.

For at gøre situationen endnu mere grotesk har SKAT I Viborg netop godkendt aftalen med de litauiske entreprenører for de kommende år, uden at noget har ændret sig noget på planteskolen.

- Aarestrup Planteskole har den klare holdning, at hvad der er lovligt i mindst 15 andre planteskoler, bør også være lovligt i Karup. I nogen skatteregioner skal der betales arbejdsudlejeskat for udenlandske firmaer, og i andre skatteregioner er de godkendt som entreprise og ikke er pålagt at betale arbejdsudlejeskat.

 

Hele sagsforløbet er fremlagt på nærværende hjemmeside: www.SKAT-mod-skovplanter.dk

 

Læs hele forløbet her - beskrevet at Aarestrup Planteskole.