Sagens grundlag

opdateret: 2. juli 2009

SKAT løber fra aftale og afkræver midtjysk planteskole 1,6 mio. kr. i skat (dummebøde) for udenlandsk arbejdskraft.

 

Som følge af SKATs ivrige samarbejde med kartellet 3F og brug af metoder, som indenfor erhvervslivet kun er set mindst 100 km syd for Rom, hvoraf det mest iøjnefaldende er at SKAT har 50 mio. kr. tilgode i østlandene.

 

I Danmark behandles planteskolerne tilsyneladende ikke ens fra skatteregion til skatteregion.

I nogen skatteregioner betales der arbejdsudlejeskat vedr. brug af udenlandske firmaer og i andre skatteregioner betragtes tilsvarende arbejde, som entreprise.

 

Siden 2001 har planteskolen gjort brug af udenlandske firmaer til at udføre omplantning. Omplantningen er meget sæsonbetonet og derfor har planteskoler i hele Danmark gjort brug af udenlandske firmaer til disse opgaver igennem mange år.

 

Det første udenlandske firma, som planteskolen anvendte i 2001 kom fra England. Firmaet blev anbefalet af en anden dansk planteskole, som havde gjort brug af firmaet fra England i flere år. Kontrakten blev endvidere kopieret i den tro, at alt var i bedste orden, når en større planteskole i Danmark kunne få udført samme type arbejde af en udenlandsk virksomhed efter entreprisemodellen.

 

I 2004 blev der indgået aftale med firmaer fra Litauen om at udføre entrepriseopgaverne.

 

Planteskolen deltog i sommeren 2004 i et program på TV Midt/Vest. Indslaget skulle vise, hvilke opgaver der er på en planteskole, og derfor blev det litauiske firma også vist i indslaget.

 

Kort tid efter programmet var vist på TV fik planteskolen besøg af kartellet 3F's lokale formand Jens Lassen, hvor planteskolen blev lovet en kontrol.

 

I 2004 fik vi brev fra Skattesamarbejde Viborg, Flemming Lund om at indsende alle regnskabsmaterialer for årene 2001-2003. Skattesamarbejde Viborg kom på besøg, hvor der blev fundet bilag fra udenlandske virksomheder dels fra England og fra Litauen.

 

Arbejdsgiverkontrollen, Jens Westergaard fra SKAT i Skive blev indkaldt til at kontrollere de udenlandske virksomheder. "Dommen" fra SKAT var klar på mødet her på virksomheden:

 

  • England: Det skal dokumenteres, at firmaet fra England er et firma og ikke skattepligtige personer, som havde udført arbejde, selvom firmaet har udført arbejde på mindst 2 andre planteskoler i Danmark, som ikke havde problemer.
  • Litauen: Kontrakten er i orden og dermed godkendt som entreprisekontrakt.

 

Det var en klar opgave fra SKAT, som var til at håndtere for planteskolen. Det var nu godkendt, at planteskolen kunne fortsætte med litauiske firmaer og der skulle findes mere dokumentation på at firmaet fra England faktisk var et firma.

Efter mødet med Skattesamarbejde og Arbejdsgiverkontrollen kom der et referat, som ingen på planteskolen kunne genkende, som værende det møde der var blevet afholdt på planteskolen.

 

Det var på baggrund af løgnehistorien i referatet blev sagen startet.

 

Planteskolen blev noget chokeret, da der i november 2004 kom et forslag fra SKAT, hvor planteskolen blev pålagt indeholdelsespligt af skat med 60% for de medarbejdere, som det engelske firma medbragte og indeholdelse af arbejdsudlejeskat med 30% af fakturaerne fra Litauen, selvom kontrakten med Litauen i første omgang var godkendt! Os bekendt har dette ikke været tilfældet i andre planteskoler.

 

Efter et møde hos SKAT i februar 2005, hvor forholdene blev gennemgået, blev kontrakten for 2004 igen godkendt.

 

I juni 2005 kommer et nyt forslag til afgørelse, hvor forslaget fra november 2004 bliver annulleret.

SKAT fastholder kravet i forhold til det engelske firma, som også havde udført samme type arbejde på samme vilkår i 2 andre planteskoler, men hæftelsen vedrørende arbejdsudlejeskatten på det litauiske firma gøres ikke gældende over for planteskolen.

Planteskolen bliver pålagt for fremtiden, at betale arbejdsudlejeskat med mindre der indgås en egentlig entreprenørkontrakt med en reel selvstændig virksomhed fra Litauen og det udenlandske firma lader sig momsregistrere.

 

Sagen blev indgivet til Landskatteretten i november 2005. Landsskatterettens afgørelse blev:

  • England: Arbejdsudlejeskat - 30% - en nedsættelse i forhold til de af SKAT opkrævede 60%
  • Litauen: Arbejdsudlejeskat - 30% - Landsretten giver SKAT medhold.

 

Aarestrup Planteskole indstævner Skatteministeriet for Landsretten. Sagen kommer direkte i Landsretten, da sagen har principiel betydning for jordbruget og planteskolebranchen (som ikke har betalt arbejdsudlejeskat). Sagen har været for i Landsretten den 9.-10. juni 2009 - 5 år efter sagen startede. Afgørelsen forventes afsagt den 10. august 2009 kl. 9.00.

 

 

På trods af modstanden fra SKAT har planteskolen valgt at kæmpe videre.

Planteskolen har den klare holdning, hvad der er lovligt ved mindst 15 andre planteskolen også bør være lovlig i Karup.

 

Alle regler og vejledninger opfundet af SKAT og deres samarbejdspartnere er hver gang udført omgående. Planteskolen har derfor ændret kontrakterne med firmaet fra Litauen et utal af gange samt sendt forespørgsler og dokumentation til SKAT.

 

Det litauiske firma blev endvidere momsregisteret som foreskrevet af SKAT, således der kunne indgås en entreprenørkontrakt.

 

Ved næste kontrolbesøg fra SKAT i juni 2006, er SKAT stadigvæk ikke tilfreds med kontrakterne, hvorfor der igen opkræves arbejdsudlejeskat. Planteskolen er meget uforstående overfor SKAT.

 

Afgørelsen for juni 2006 besøget fra SKAT blev ligeledes indklaget til Landsskatteretten.

 

Det litauiske firma var mildest talt ikke er særlig trygge ved situationen i Danmark, hvorfor de i samråd med planteskolen og advokater, købte maskiner til brug for arbejdet - igen som foreskrevet af SKAT, modsat andre planteskoler, hvor det accepteres, at de udenlandske firmaer lejer maskinerne, var det et vigtigt punkt, at det udenlandske firma selv skulle medbringe egne maskiner.

 

Nogle af maskinerne er specialtilrettede til de opgaver, som det litauiske firma udfører. Derfor blev det planteskolens maskiner de købte.

 

Derudover har planteskolen lavet særskilte produktionslokaler, beboelse efter god dansk standard samt fritidsfaciliteter. Beboelse mv. lejes af planteskolen.

 

Der blev udarbejdet en ny entreprisekontrakt, hvor det blev anført, at det litauiske firma selv skulle medbringe maskiner. Kontrakten blev sendt til SKAT, hvorefter SKAT igen kunne godkende kontrakterne, indtil SKAT fandt ud af at maskinerne var købt og finansieret via planteskolen.

 

Formanden for Dansk Planteskoleejerforening Peter Schjøtt deltog på daværende tidspunkt i et samarbejde med SKAT. De skulle udarbejde en vejledning på området.

 

Vejledningen medført endnu en ændring til kontrakten, der bestod i tilbageholdelses af 10% af kontraktsummen indtil, det kunne konstatere, at planterne er i behandlet korrekt.

Planteskolen kan dokumentere fra det første firma og frem, at planteskolen først har afregnet efter veludført og kontrolleret arbejde.

 

I foråret 2008 pågår arbejdet med at lave en kontrakt, som SKAT kan forhåndsgodkende som entreprisekontrakt.

 

Flere planteskoler har vundet deres sager i Landsskatteretten og byretten eller deres sag er blevet frafaldet.

 

Den 22. april 2008 får Hjorthede Planteskole godkendt deres entreprenørkontrakt - en planteskole, som producerer planter kun 40 km væk.

 

Planteskolen kan ikke se de principielle forskelle mellem Hjorthede Planteskoles kontrakt og egne kontrakter.

Planteskolen får oplyst, at risikoen ikke er beskrevet tilstrækkeligt for entreprenøren på trods af, at der siden 2005 har været skrevet i alle kontrakterne, at AB 92 er gældende for kontrakterne.

 

Behandlingen af planteskolen fra SKATs side betragtes som chikane, da reglerne ikke er ens fra planteskole til planteskole.

 

Kontrakten fra Hjorthede Planteskole nærlæses. De har præcist beskrevet, hvor stor en risiko det udenlandske firma løber pr. 1000 planter og hvilken erstatning der skal betales.

 

Aarestrup Planteskole har nu fået godkendt kontrakterne som entreprisekontrakter og har siden ikke indbetalt arbejdsudlejeskat og kan nu på lige vilkår konkurrere med de andre planteskoler.

Dog har SKAT krævet, at det udenlandske firma udfører opgaverne med egne maskiner.

 

Fakta er dog stadigvæk, at Aarestrup Planteskole har betalt 30% mere for samme arbejde end konkurrenterne i perioderne 2001-2003 og 2005-2007, hvilket må betragtes som konkurrenceforvridning, der er til at få øje på. Nuværende kontrakter er godkendt, det vil sige at en skrivebordsændring har medført, at kontrakterne kan godkendes af SKAT.

 

Sagen har været i Landsretten den 9. og 10. juni. Det forventes, at der afsiges dom den 10. august 2009.

Det var bemærkelsesværdigt under fremlæggelsen af sagen:

  • At den af Skatteministeriet udsendte Kammeradvokat ikke benyttede lejligheden til at stille spørgsmål til formanden fra det litauiske firma under vidneafhøringen, ligesom Kammeradvokaten heller ikke benyttede muligheden for at kontakte det litauiske med hensyn til løn oplysninger, som Kammeradvokaten på det nærmeste truede planteskolen til at fremskaffe.
  • At Kammeradvokaten gjorde gældende, at cirkulæret, som pålægger SKAT at bevise, at en virksomhed har handlet forsømmeligt, ikke var gældende i nærværende sag.
  • At Kammeradvokaten henviste til retningslinier fra OECD, som var lavet i 2009.
  • At Kammeradvokaten gik imod de retningslinier som planteskolen havde fået fra SKAT i Sønderborg vedr. modregning af egne fakturaer i kontraktsummen med det udenlandske firma til beregning af arbejdsudlejeskatten. Normalt er det, hvis oplysningerne er tilgængelige, de udenlandske medarbejderes løn, som der beregnes arbejdsudlejeskat af og kun i de tilfælde, hvor dette ikke er tilgængeligt anvendes kontraktsummen minus de fakturaer, som udstedes på fx diesel, leje af bolig mv.

Alt i alt er der fortsat betalt 1,6 mio. kr. af planteskolen en skat, som de øvrige planteskoler ikke er blevet afkrævet.

 

Aarestrup Planteskolen, den 1. juli 2009.